Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

Dino Storm[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Fame and fortune await brave adventurers in the free 3d multiplayer online game Dino Storm. Face down gigantic herds of dinosaurs and merciless robber bands in the wild west. Saddle your dinosaur, load your laser gun and become the sheriff of Dinoville.[/huongdan]

Spongebob Slammin' Slagger[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Play a game of baseball with Spongebob and his friends.

Cách chơi: Use Mouse to interact.[/huongdan]

Baseball Stadium[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Play a nice game of baseball.[/huongdan]

State of Play - Baseball[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: It's the bottom of the ninth, can you win it from here? The best baseball game for the web is free to play here. Batter up!

Cách chơi: This game is played with mouse only. Move your mouse key to direct the aim of your swing. Click the Left mouse button to swing. Bottom of the Ninth mode: Click on your runners on the base to set them off on a run. Arcade Mode: Aim your shot to land in the centre of the target.[/huongdan]

Xếp hình siêu nhân động[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trò chơi này tương đối đơn giản, bạn nhanh chóng ghép xong một bức hình robo hoàn chỉnh.

Cách chơi: Sử dụng chuột thao tác trên game[/huongdan]

Siêu nhân vượt ngục[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trong game, hãy cùng siêu nhân vượt qua chướng ngại vật thoát khỏi ngục giam.

Cách chơi: Dùng phím hướng để nhảy, tiến, lùi, đi xuống Click chuột trái để bắn[/huongdan]

Công chúa và hoàng tử[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Hãy chọn những bộ đồ thật đẹp cho cả công chúa và hoàng tử nhé.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]