Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam Giải pháp bán hàng online Số 1 Việt Nam

[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là kết hợp các ô số và tạo thành ô 2048

Cách chơi: Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tất cả các ô theo 1 hướng.

Hai ô giống nhau khi kết hợp được sẽ tạo thành ô số lớn gấp đôi.

+ =
+ = [/huongdan]

Bắt chữ[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là tìm ra ý nghĩa của bức ảnh.

Cách chơi: Sử dụng chuột để thực hiện các thao tác.[/huongdan]

Dino Storm[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Fame and fortune await brave adventurers in the free 3d multiplayer online game Dino Storm. Face down gigantic herds of dinosaurs and merciless robber bands in the wild west. Saddle your dinosaur, load your laser gun and become the sheriff of Dinoville.[/huongdan]

Spongebob Slammin' Slagger[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Play a game of baseball with Spongebob and his friends.

Cách chơi: Use Mouse to interact.[/huongdan]

Baseball Stadium[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Play a nice game of baseball.[/huongdan]

State of Play - Baseball[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: It's the bottom of the ninth, can you win it from here? The best baseball game for the web is free to play here. Batter up!

Cách chơi: This game is played with mouse only. Move your mouse key to direct the aim of your swing. Click the Left mouse button to swing. Bottom of the Ninth mode: Click on your runners on the base to set them off on a run. Arcade Mode: Aim your shot to land in the centre of the target.[/huongdan]

Xếp hình siêu nhân động[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Trò chơi này tương đối đơn giản, bạn nhanh chóng ghép xong một bức hình robo hoàn chỉnh.

Cách chơi: Sử dụng chuột thao tác trên game[/huongdan]