Đại chiến One Piece[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Di chuyển: Di chuyển nhanh: Nhảy: Tấn công: Xoay tròn trên không: + [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận