Đào vàng 3 [codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng để thả ngàm
Phím để sử dụng bảo bối[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận

Có 1 nhận xét

Anonymous
July 20, 2013 at 6:37 PM
hay