Đào Vàng 4[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng để thả ngàm
Phím để sử dụng bảo bối[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận