Đào Vàng Kiểu 7[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng chuột click lên game hoặc dùng phím để thả ngàm
Phím để quăng lựu đạn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận