Đào Vàng Kiểu 8[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng phím để thả ngàm
Phím để quăng lựu đạn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận