Đào vàng Vượt Ải[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng chuột click lên game để thả ngàm hoặc di chuyển xe của thợ
Phím để quăng lựu đạn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận