Đấu trường kungfu[codeplay][/codeplay] [huongdan] Phím dùng để di chuyển qua lại bay lên ngồi xuống dùng để đánh tay. dùng để đá. Nếu bạn phối hợp giữa và các phím mũi tên sẽ xuất hiện tuyệt chiêu. Phím phối hợp với các phím mũi tên sẽ xuất hiện tuyệt chiêu. [/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận