Bắn bóng[codeplay][/codeplay] [huongdan]Nhiệm vụ của Game bắn bóng màu là bạn bắn những quả bóng cùng màu vào vị trí liền nhau để loại bỏ chúng.

Cách chơi:

Sử dụng chuột di chuyển vào vị trí cần bắn bi để bắn. Khi 3 quả cùng màu ở liền nhau chúng sẽ được loại bỏ và bạn sẽ ghi điểm.
[/huongdan] [nguon]Nguồn game.24h.com.vn[/nguon]

Nhận xét&Bình luận