Bắn gà[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Dùng chuột để điều khiển[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận