Bắn máy bay [codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Hãy bắn hạ tất cả những máy bay xâm phạm đến vùng trời của bạn! Cách chơi: Dùng chuột để ngắm và bắn hạ[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận