Bảo vệ hành tinh[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Bạn chỉ cần dùng chuột click vào trung tâm chỉ huy để tạo ra các tòa nhà khác và chọn các tòa nhà để tạo ra các đơn vị quốc phòng. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận