Ben 10[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Bạn dùng phím định hướng để di chuyển. để tấn công. để sử dụng năng lực đặc biệt của Ben. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận