Blob 2[codeplay][/codeplay] [huongdan] Game có 2 chế độ 1 người chơi và 2 người chơi. Đối với 2 người chơi:

Người chơi 1 dùng và người chơi 2 dùng phím P[/huongdan] [nguon]Nguồn vietgiaitri.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận