Counter Strike De Remains [codeplay][/codeplay] [huongdan] Bạn sẽ phải đối mặt với những kẻ thù man rợ.

Bạn dùng chuột để nhắm và bắn đối tượng [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận