Commando[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Sử dụng phím để nhảy, để ngồi,
Phím để di chuyển trái phải.
Click chuột trái để bắn
Phím để quăng lựu đạn [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận