Công thành chiến[codeplay][/codeplay] [huongdan] Công thành chiến, nơi bạn sẽ điều khiển các anh hùng như một game hành động thực thụ trong những trận chiến đường bộ, thủy chiến, không chiến dữ dội, đầy kịch tính. Điều khiển: - Kích chuột vào các vũ khí để xuất quân - Kích chuột vào vũ khí trấn giữ cổng thành kéo đặt vào vị trí đánh dấu. [/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận