Contra Kinh điển [codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phím bắn lên trên
Phím bắn xuống dưới
Phím sang trái
Phím sang phải
Phím bắn
Phím nhảy[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận