Cuộc chiến ném bóng tuyết[codeplay][/codeplay] [huongdan] Bạn có thể sử dụng phím hoặc để di chuyển. Dùng để chọn mục tiêu và chuột trái để ném bóng tuyết và để tạo bóng tuyết[/huongdan] [nguon]Nguồn vietgiaitri.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận