Cuộc chiến vụ trũ[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Sử dụng bàn phím phím mũi tên để di chuyển, bắn , bom , Dừng lại P, [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận