[codeplay][/codeplay] [huongdan]Tất cả gồm 4 cuộc đua thảm khốc, mỗi cuộc đua gồm 5 chặng đua. Bạn chỉ có 30 giây để vượt qua từng chặng đua, hãy tăng tốc để về đích đúng giờ. Chỉ dẫn: Dùng các phím mũi tên để di chuyển [/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]Cuộc đua khốc liệt

Nhận xét&Bình luận