Đêm kinh hoàng[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng phím hoặc để di chuyển
Dùng chuột để bắn
Dùng phím R để nạp đạn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận