Guardian Castle[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả trò chơi: Bảo vệ lâu đài của bạn từ các cuộc tấn công của đối phương.

Cách chơi: Sử dụng chuột để nhắm và bắn mục tiêu[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận