Hiệp khách giang hồ[codeplay][/codeplay] [huongdan]Sau 12 năm vắng bóng giang hồ lui về ở ẩn, luyện kiếm chờ cơ hội phục thù...Giờ đây thời cơ đã chín muồi...hãy thể hiện những tuyệt chiêu của mình trong hơn 10 năm khổ luyện. Chỉ dẫn: Dùng các phím W, A, S, D để di chuyển, phím J để chém, ấn phím K để nhảy.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận