Kẻ đột nhập lúc nửa đêm[codeplay][/codeplay] [huongdan]Căn cứ của bạn bị đột nhập, là một vệ sỹ bạn phải chiến đấu bảo vệ căn cứ dù kẻ thù có mạnh đến đâu! Chúc chiến thắng! Chỉ dẫn: Sử dụng: - Các phím mũi tên để di chuyển. - Phím Ctrl để bắn - Phím 1,2,3,4,5 : để đổi vũ khí.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận