King Of Fighters Wing[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Đấu tranh chống lại máy tính khi bạn cài đặt trò chơi của bạn, chọn nhân vật của bạn và cố gắng giành chiến thắng.

Cách chơi:
- Player 1: Phím để di chuyển.
Phím để tấn công.
Phím để nhập.

Player 2: Phím mũi tên để di chuyển.
Số để tấn công.
Số để nhập.[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận