[codeplay][/codeplay] [huongdan]Bạn hãy sắp xếp ít nhất 5 quả bóng cùng màu theo các hàng ngang, dọc, các đường chéo để ghi điểm.

Cách chơi:

Sử dụng để sắp xếp các quả bóng.

Lưu ý: Để lưu được điểm bạn cần chơi cho đến khi bạn thua và trò chơi kết thúc.[/huongdan] [nguon]Nguồn game.24h.com.vn[/nguon]

Nhận xét&Bình luận

Có 2 nhận xét

Anonymous
October 27, 2013 at 11:33 AM
Chơi bản này trên điện thoại là đã nhất :D
https://play.google.com/store/apps/details?id=vifox.game.line98
Anonymous
December 12, 2013 at 9:09 AM
Oc buu