Lính thủy đánh bộ[codeplay][/codeplay] [huongdan]Một lính thủy mới được phân công lên đất liền làm nhiệm vụ. Liệu anh có hoàn thành hết nhiệm vụ được không ? các bạn hãy giúp anh ý nhé ! Chỉ dẫn: Di chuyển thay súng G ném bom.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận