Mario không chiến[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Dùng để di chuyển
Phím để bắn
Phím để đặt bom[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận