Mario ăn nấm 4[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cố gắng ăn được nhiều đồng tiền trên đường đi và nhảy qua các chướng ngại vật để tới được ngôi sao cuối cùng. Có tất nhiều Levels đang chờ bạn ở phía trước! Chỉ dẫn: Dùng các phím mũi tên để di chuyển, phím để nhảy[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận