Mario ăn nấm[codeplay][/codeplay] [huongdan] Dùng các phím mũi tên để điều khiển SPACE để vào cửa [/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận