Mario vs Monsters[codeplay][/codeplay] [huongdan] Phím mũi tên để di chuyển.
Chuột để nhắm và bắn. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận