Một mình chống tội phạm[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Nhắm và bắn bằng trỏ chuột . Click chuột vào các hộp cứu thương để sử dụng chúng. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận