[codeplay][/codeplay] [huongdan]Người nhện có nhiệm vụ phải tìm lại số áo phông của một cửa hàng bị kẻ gian đánh cắp. Chỉ dẫn: Dùng chuột để điều khiển.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]Người nhện online

Nhận xét&Bình luận