Nông trại vui vẻ 3[codeplay][/codeplay] [huongdan] Chăm sóc nông trại của bạn, giữ cho cây cối và gia súc gia cầm luôn vui vẻ để kiếm được nhiều tiền, dùng tiền đó mua các nông cụ và trang thiết bị nâng cấp để kiếm càng nhiều tiền hơn nữa. Cách chơi: Click chuột để trồng cây, bón phân, cho gia súc, gia cầm ăn uống và thu hoạch nông sản.[/huongdan] [nguon]Nguồn luyengame.com[/nguon]

Nhận xét&Bình luận