Săn vịt[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Bạn dùng chuột di chuyển nhắm chính xác và click chuột trái để bắn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận