Siêu đặc công 2[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Sử dụng để di chuyển hoặc sử dụng các phím mũi tên , Q vũ khí trước, E vũ khí sau. Chuột trái để bắn [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận