Snowy Mario[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Sử dụng để di chuyển qua lại
Phím để nhảy lên
Phím để bắn
Phím P tạm dùng game [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận