Super Marco[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Dùng phím mũi tên để di chuyển
Phím để bắn đạn thường
Phím bắn đại pháo
Phím để chém
Phím để nhảy[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận