Tây du ký 2[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: để bắn đạn, để luyện chưởng, các phím mũi tên để di chuyển. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận