Tay súng lucky luke[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: sử dụng để sang trái, để núp, để sang phải, R để thay đạn [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận