Thủy chiến – Naval battle[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Nhiệm vụ của bạn là bắn trúng tàu của đối phương, hãy dùng trực giác của mình để phán đóan thật tốt vị trí của họ trước khi họ phát hiện ra bạn

Cách chơi: Dùng chuột để điều khiển những chiếc thuyền[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận