Tiệm bánh nướng vui vẻ[codeplay][/codeplay] [huongdan]Dùng chuột click vào các biểu tượng để đổ bánh và lấy bánh.[/huongdan] [nguon]Nguồn choigame.biz[/nguon]

Nhận xét&Bình luận