Vua chiến trường[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Hãy là một chiến sĩ dũng cảm, lái xe tăng chống đỡ quân địch từ 4 phía bao vây trong game hành động

Cách chơi: Sử dụng các phím hoặc các phím để điều khiển xe tăng hoặc người lính.
Phím F để bắn rocket hoặc tương tác.
Phím Q hoặc E để chuyển vũ khí.
Phím để ra hoặc vào xe tăng. [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận