Warzone Getaway 2[codeplay][/codeplay] [huongdan]Dùng chuột để nhắm và bắn. Phím để ném lựu đạn[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận