Warzone Getaway [codeplay][/codeplay] [huongdan] Sử dụng chuột để ngắm và bắn, phím nạp đạn, phím ném lựu đạn, phím sử dụng dầu [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận