Xạ thủ xinh đẹp[codeplay] [/codeplay] [huongdan] Cách chơi: sử dụng chuột để ngắn bắn, phím để bật tắt ngắm [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận