Xếp hình rubic[codeplay][/codeplay] [huongdan] Mô tả: Hãy đặt những ô vuông cùng màu cạnh nhau để ghi điểm và qua bàn

Cách chơi: Bạn dùng chuột để điều khiển click lên các ô vuông để chơi[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận