Xếp hình[codeplay][/codeplay] [huongdan]Cách chơi: Phím để thay đổi
Phím để sang trái phải
Phím thả xuống nhanh[/huongdan]

Nhận xét&Bình luận