Yêu tinh ánh sáng[codeplay][/codeplay] [huongdan] Cách chơi: Di chuyển:

Tấn công: [/huongdan]

Nhận xét&Bình luận